Kategorier
Hem

Har du fått en HLR-utbildning i Stockholm än?

Ett faktum som inte är roligt men likaväl är sant, är att det varje dag finns ett antal personer som råkar ut för livshotande tillstånd. Med en HLR-utbildning i Stockholm kan fler räddas.

Livet är dyrbart. För varje liv som kan räddas vinner vi kvar en människa som är älskad och som skulle ha blivit saknad. Inte nog med detta, utan en snabb räddningsinsats ger också många möjlighet att återfå full funktion efter exempelvis en stroke. Men för att rädda liv behövs kunskaper.

Den som inte utfört HLR och faktiskt kunnat återföra en medmänniska till livet, kan inte förstå hur fantastiskt det känns. Det är inte ens speciellt svårt – du behöver enbart kunskaper och lite sinnesnärvaro. Alla borde skaffa sig en HLR-utbildning och man vet aldrig när det är ens egen tur.

Hur går en HLR-utbildning till?

Under en utbildning får du lära dig allt det du behöver för att hantera en situation då någon befinner sig i livsfara. Vanliga situationer är att någon förlorar medvetandet eller får hjärtstopp. Det tillhör heller inte ovanligheterna att någon får stopp i luftvägarna pga föremål som fastnat. Under kursen får man träna på hjärt-lungräddning och hur man använder en hjärtstartare.

Hur man kontrollerar medvetandegrad och andning är också det användbara färdigheter, och hur man behandlar en person i chock, med andningsproblem och med blödning. Allt detta ingår i en HLR-utbildning som du kan få nytta av vilken dag som helst. Det är kunskaper som alla borde ha. De finns bara en anmälningsblankett bort.