Kategorier
Catering

Cateringfirma i Göteborg tar steget in i den digitala världen

En cateringfirma i Göteborg står i framkanten när det kommer till att anamma digital teknologi i sin verksamhet och ser möjligheter där utmaningar dyker upp.

För de av oss som varit med ett tag har den teknologiska utvecklingen under de senaste årtiondena varit imponerande att iaktta. Exempelvis internets begynnelse där du kanske fick gå till biblioteket för att testa på att använda det, till att idag vara någonting vi har med oss överallt i våra telefoner.

Digitaliseringen har varit omfattande i många branscher och idag talas det allt mer om att artificiell intelligens möjligtvis kommer ersätta många arbetare i framtiden. Men hur ser det ut i köket, hur mycket kan digitaliseras där egentligen? Ett företag som jobbar med catering i Göteborg har utforskat just detta.

Så gjorde denna cateringfirma

Möjligtvis har du sett videor på robotar som steker hamburgare och dylikt, men riktigt så långt har den här cateringfirman inte gått. Däremot har de börjat använda sig av digitala plattformar för att hantera kommunikation med kunder, beställningar och ett system för att låta kunderna anpassa menyerna på egen hand.

Under Covid blev det vanligt för många att arbeta hemifrån och här såg firman en möjlighet. När större tillställningar uteblev och virtuella möten tog över började cateringfirman att anordna vad de kallar för virtuell catering, där mat levereras till deras kunder under digitala möten och liknande. När det kommer till marknadsföringen drar de även stor nytta av exempelvis sociala medier och dylikt. Så visst har digital teknologi en plats även i köket!