Välkommen Här kan du läsa, se och lyssna om visartisten, musikern, sångaren och låtskrivaren Roger M Carlsson. Återigen, välkommen till: Enklare.Musik

Hem

Det här är en webplats tillägnad musikern, visartisten och sångaren Roger M Carlsson. 

Några sätt att nå mig på

Eller varför inte anmäla dig till nyhetsbrevet?